10ετής η διάρκεια των Ελληνικών Διαβατηρίων που θα εκδοθούν από 1/9/2022

Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος των ελληνικών διαβατηρίων από 5 έτη σε 10, σύμφωνα με το Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ 148Α/28.7.2022), για όσους έχουν συμπληρώσει το 𝟏𝟒𝛐 έ𝛕𝛐ς ηλικίας.

Η δεκαετής διάρκεια θα ισχύει για όσα διαβατήρια εκδοθούν από την 𝟏.𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐 και μετά.

Για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας η διάρκεια του διαβατηρίου θα είναι 3ετής.