Ετοιμάζεται για την ΓΣ η Ελληνική Κοινότητα του Göteborg

Η Ελληνική Κοινότητα του Göteborg καλεί τα μέλη της στην Γενική Συνέλευση του συλλόγου Κυριακή 23 Ιανουαρίου και ώρα 14.00.

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων έχει ως εξής:

Οικονομικός υπολογισμός για το 2020 και 2021

Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών κλπ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν ολα τα ιοκονομικώς τακτοποιημένα μέλη.